ജസ്റ്റിസ് ജെ.ബി.കോശി അദ്ധ്യക്ഷനായി ക്രിസ്ത്യന്‍ പിന്നാക്ക കമ്മിഷന്‍

തിരുവനന്തപുരം: ജസ്റ്റിസ് ജെ.ബി.കോശി. അദ്ധ്യക്ഷനായി സംസ്ഥാനത്തെ ക്രിസ്ത്യന്‍ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ പിന്നാക്കാവസ്ഥ പഠിക്കാന്‍ കമ്മിഷനെ നിയോഗിക്കാന്‍ മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസം, സാമ്പത്തികം, ന്യൂനപക്ഷം, എന്നീ മേഖലകളിലെ പിന്നാക്കവസ്ഥയാണ് പഠിക്കുക. ഡോ. ക്രിസ്റ്റി ഫെര്‍ണാണ്ടസ്, ജേക്കബ് പുന്നൂസ് എന്നിവര്‍ അംഗങ്ങളുമായാണ് കമ്മിഷന്‍.