ഞാന്‍ ദേഹസഹിതനായി ദൈവത്തെ കാണും

റ്റി.വി.ജോര്‍ജ്കര്‍ത്താവിന്‍റെ ദിവസത്തിലെ മശിഹൈക പ്രതീക്ഷയോട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പഴയനിയമത്തിലെ ഉയിര്‍ത്തെഴുന്നേല്‍പിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യാശ. അത് യെഹൂദമതത്തിന്‍റെ പൈതൃകമായിരുന്നു. പുനരുത്ഥാനത്തെറുച്ചുള്ള വിശ്വാസം കുറഞ്ഞത് എട്ട് വേദഭാഗങ്ങളില്‍…

ഒരുനാള്‍ നമ്മളും ഉയിര്‍ക്കും

റ്റി.വി.ജോര്‍ജ്പുനരുത്ഥാനം എന്ന അത്ഭുത പ്രതിഭാസം പ്രകൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു നിത്യയാഥാര്‍ത്ഥ്യമാണെന്നു വസന്തകാലം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ശീതകാലത്ത് ഇലകൊഴിഞ്ഞു നിര്‍ജീവമായി കാണപ്പെട്ട വൃക്ഷങ്ങള്‍…

അഗ്നിനരകം എവിടെയാണ്?

റ്റി.വി.ജോര്‍ജ്സകല ദുഷ്ടന്മാരുടെയും പര്യവസാന സ്ഥാനമാണ് അഗ്നിനരകം. ഗ്രീക്കില്‍ നരകത്തെ കുറിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പദം ‘ഗീഹെന്ന’ എന്നാകുന്നു. അതിനോടു ബന്ധപ്പെട്ട അരാമ്യ വാക്കാണ്…

പാതാളങ്ങളെ തമ്മില്‍ വേര്‍തിരിക്കുന്ന അഗാധമായ പിളര്‍പ്പ്

റ്റി.വി.ജോര്‍ജ്മുകളിത്തേയും താഴത്തേയും പാതാളങ്ങളെ തമ്മില്‍ വേര്‍തിരിക്കുന്ന ഒരു പിളര്‍പ്പ് ഇവയ്ക്കു രണ്ടിനും മദ്ധ്യേ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതായി ലൂക്കോസ് 6:26-ല്‍ കര്‍ത്താവുതന്നെ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അത്രയുമല്ല…

അധമ പാതാളം എവിടാണ്?

റ്റി.വി.ജോര്‍ജ്പാതാളത്തിനു തന്നെ രണ്ടു വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളോടുകൂടിയ രണ്ടു സ്ഥലങ്ങള്‍ ഉണ്ടെന്ന് ബൈബിള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ‘ബുദ്ധിമാന്‍റെ ജീവിതയാത്ര മേലോട്ടാകുന്നു’, കീഴെയുള്ള പാതാളത്തെ അവന്‍…

ബസ്പുര്‍ക്കാനാ ഒരു സങ്കല്‍പലോകം മാത്രമോ?

റ്റി.വി. ജോര്‍ജ്“സകലവും നിവൃത്തിയായി” എന്ന ഉറച്ച ശബ്ദത്തോട് കാല്‍വറിയില്‍ ക്രിസ്തു പൂര്‍ത്തീകരിച്ച, മനുഷ്യവര്‍ഗത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രായശ്ചിത്തയാഗത്തോടുകൂടി, യാതൊന്നും വിശേഷവിധിയായി കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുവാനുള്ള അധികാരം സഭയ്ക്കു…

ജീവിതത്തിന്‍റെ നിഴല്‍

സാമാന്യം ഭേദപ്പെട്ട ഒരു കളിക്കളമാണീ ഭൂമി. എല്ലാവരും ആരോടൊക്കെയോയുള്ള അന്തമില്ലാത്ത മത്സരത്തിലാണ്. ഒരു നുള്ള് നിര്‍മ്മമതയോടെ ഈ നഗരത്തെ കാണുക. അതിന്‍റെ…

ക്രിസ്തു സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ദൈവമായി മാത്രമാണോ ഇരിക്കുന്നത്
അതോ മനുഷ്യനും കൂടെ ആയിട്ടാണോ ?

കുഞ്ഞുമോന്‍ തോട്ടപ്പള്ളിചോദ്യം: യേശുക്രിസ്തു സ്വയം ദൈവമാണെന്നവകാശപ്പെട്ടിരുന്നോ?ഉത്തരം: പഴയനിയമത്തില്‍ ദൈവത്തിനുള്ള വിശേഷണങ്ങളെല്ലാം തന്‍റേതായി ക്രിസ്തു അവകാശപ്പെട്ടു. ക്രിസ്തുവിന്‍റെ അവകാശവാദങ്ങളായ ഞാന്‍ തന്നെ വഴിയും…

ഭയപ്പെടേണ്ട;
ദൈവം കൂടെയുണ്ട്…

സങ്കീര്‍ത്തനം ലേഖകന്‍ചുറ്റുവട്ടങ്ങളിലെല്ലാം മനസിനെ അസ്വസ്തമാക്കുന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ നിറയുമ്പോഴും പ്രതീക്ഷയുടെ തുരുത്തുകള്‍ ഇല്ലാതാകുന്നില്ല എന്നതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്‍റെ ബലം. ദൈവമറിയാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തില്‍…

സ്നേഹത്തില്‍ നിന്ന് വെറുപ്പിലേക്ക് അധികദൂരമൊന്നുമില്ല

വിനായക് നിര്‍മ്മല്‍സൗഹൃദത്തിന്‍റെയും സ്നേഹത്തിന്‍റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു അതൊക്കെയും സംഭവിച്ചത്. പിന്നീട് ഏതാനും ദിവസങ്ങള്‍ക്കുശേഷം അതിലെ ഒരാള്‍ മറ്റേ ആള്‍ക്ക് ഇങ്ങനെയെഴുതി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം…