ആ രക്ത നക്ഷത്രം ഇനി ജ്വലിക്കുന്ന ഓര്‍മ്മ

ആലപ്പുഴ: പെണ്‍ കരുത്തിന്‍റെയും നിശ്ചയദാര്‍ഢ്യത്തിന്‍റെയും രാഷ്ട്രിയ ചങ്കുറപ്പിന്‍റെയും ആള്‍രൂപമായ കെ.ആര്‍. ഗൗരിയമ്മ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ട ജീവിതം സാര്‍ത്ഥകമാക്കി ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചെ…