മുകൾ നിലയിലെ ഓഫിസിന്റെ തറതുരന്ന് ജ്വല്ലറിയിലേക്ക്, ഒരു തവണ ജ്വല്ലറിക്കു മുന്നിൽക്കൂടി പൊലീസ് വാഹനവും…

നീലേശ്വരം ∙ മുകൾ നിലയിലെ ഓഫിസിന്റെ തറ തുരന്ന് ജ്വല്ലറിയിൽ വൻ കവർച്ചയ്ക്ക് ശ്രമം. നീലേശ്വരം മേൽപ്പാലത്തിനു സമീപത്തെ കെ.എം.കെ.ജ്വല്ലേഴ്സിലാണ് കവർച്ചാ…