വയലപ്ര പാർക്ക് തുറന്നു; 2 മണി മുതൽ പ്രവേശനം…

പഴയങ്ങാടി∙ കോവിഡ് 19 നെ തുടർന്ന് അടച്ചിട്ട വയലപ്ര പാർക്ക് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ  അനുമതിയോടെ തുറന്ന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. 7 മാസങ്ങൾക്ക്…

മക്കിമലയിലും കടുവ ശല്യം; പശുവിനെ കൊന്നു…

മാനന്തവാടി ∙ തവിഞ്ഞാൽ പഞ്ചായത്തിലെ തലപ്പുഴ മക്കിമലയിൽ കടുവ വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ ആക്രമിച്ചു. മേലെ തലപ്പുഴ കോളനിയിലെ ലക്ഷ്മി ചന്ദ്രന്റെ 4 വയസ്സ്…