എക്സ്റെ ടെക്നീഷ്യന്‍.

ഭര്‍ത്താവ് മരിച്ച പെന്തക്കോസ്തു യുവതി. പുനര്‍ വിവാഹം. 45 വയസ്, 155, എക്സ്റെ ടെക്നീഷ്യന്‍. അനുയോജ്യമായ വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. സുവിശേഷ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക്…

സൗദിയില്‍ ജനറല്‍ നഴ്സ്.

പെന്തെക്കോസ്തു യുവതി. 30, ജനറല്‍ നഴ്സ്. സൗദിയില്‍ ജോലി. ഡിസംബറില്‍ നാട്ടില്‍ വരും. അനുയോജ്യമായ വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഫോണ്‍: 9544383719, 9747188944.

ബി.എസ്സ്.സി. നഴ്സ്.

സാമ്പവ പെന്തെക്കോസ്തു യുവതി. 34, ബി.എസ്സ്.സി. നഴ്സ്. കേരളത്തില്‍ ജോലി. അനുയോജ്യമായ വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഫോണ്‍: 9544780621

എം.എല്‍.റ്റി.

ചേരമര്‍ പെന്തെക്കോസ്തു യുവതി. 23, 5′.പ്ലസ് റ്റു. എം.എല്‍.റ്റി. അനുയോജ്യമായ വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഫോണ്‍: 8129245073, 8075237392

പോസ്റ്റ് ബി.എസ്സ്. സി. നഴ്സ്

രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച ചേരമര്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തെക്കോസ്തു യുവതി. 25 വയസ്.150 സെ.മീ. ഉയരം. പോസ്റ്റ് ബി.എസ്സ്. സി. നഴ്സ്. ഇപ്പോള്‍…

എം.ബി.ബി.എസ്സ്.യുവതി

രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സ്വതന്ത്ര സഭാംഗമായ യുവതി. 25 വയസ്.167 സെ.മീ. ഉയരം. എം.ബി.ബി.എസ്സ്. അനുയോജ്യമായ വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. 9447465395

നാടാര്‍ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവതി. 28

നാടാര്‍ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവതി. 28,162 സെ.മി., പുതുനിറം. എം.എ.ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചര്‍, പൊളിറ്റിക്കല്‍ സയന്‍സ് (പഠനം തുടരുന്നു). ആത്മീകനായ, ജോലിയുള്ള യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍നിന്നും…