പെന്തെക്കോസ്തു യുവാവ് 28

ചേരമര്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തെക്കോസ്തു യുവാവ് 28, 167, ബി.ടെക്. കൊച്ചി ഇന്‍ഫോപാര്‍ക്കില്‍ ജോലി. ജോലിയുള്ളതോ വിദ്യാസമ്പന്നരോ ആയ പെണ്‍കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍ നിന്നും അനുയോജ്യമായ വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. 9446119515, 9447651592