സൗദിയില്‍ ജനറല്‍ നഴ്സ്.

പെന്തെക്കോസ്തു യുവതി. 30, ജനറല്‍ നഴ്സ്. സൗദിയില്‍ ജോലി. ഡിസംബറില്‍ നാട്ടില്‍ വരും. അനുയോജ്യമായ വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഫോണ്‍: 9544383719, 9747188944.