ചേരമര്‍ പെന്തക്കോസ്ത് യുവതി. 42 വയസ്.

ചേരമര്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്ത് യുവതി. 42 വയസ്. 5 അടി ഉയരം. എസ്.എസ്.എല്‍.സി., ഹിന്ദി വിദ്വാന്‍. അനുയോജ്യമായ വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. പുനര്‍ വിവാഹിതരെയും പരിഗണിക്കും. 6238183056